Lora Szafran Śpiewnik Nahornego

Spiewnik Nahornego

Lora Szafran vocal
Włodzimierz Nahorny piano
Mariusz Bogdanowicz bass
Piotr Biskupski drums

Kompozycje Włodzimierza Nahornego do tekstów: Jonasza Kofty, Jadwigi Has, Wojciecha Młynarskiego, Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego, Anny Borowej, Agnieszki Osieckiej oraz Bogdana Loebla. Są tu zarówno słynne utwory sprzed lat (Jej portret, Księżyc nad Kościeliskiem, Czas rozpalić piec, Pytam zimowych gwiazd) jak i nowe, napisane specjalnie dla Lory Szafran (Nadchodzi chłód, To nieprawda, Bliskość ciszy, Myślałam, że ciebie już nie ma, Tajne przez poufne).

Liryka tekstów skłania do tak dziś potrzebnej refleksji i zadumy. Jest to swego rodzaju antologia twórczości Włodzimierza Nahornego, jednego z najwybitniejszych polskich twórców.