Nahorny Sextet

CHOPIN GENIUS LOCI

Włodzimierz Nahorny - Sextet

Włodzimierz Nahorny piano
Dorota Miśkiewicz/Anna Serafińska/Anna Gadt vocal, violin
Henryk Gembalski violin
Wojciech Staroniewicz tenor & soprano sxophone
Mariusz Bogdanowicz bass
Piotr Biskupski drums

Włodzimierz Nahorny połączył świat muzyki poważnej i jazzu tworząc nową wartość wykraczającą poza znane powszechnie stereotypy. To muzyka na wskroś współczesna, czerpiąca inspirację z wielu gatunków i stylów.

Nahorny, wśród polskich jazzmanów twórca najbardziej słowiański i  romantyczny, zdaje się być wymarzoną osobą  predysponowaną do stworzenia takiego przedsięwzięcia. Oryginalne partie fortepianowe przeplatają się tu z przetworzeniami tematów oraz z nowym materiałem. Z tym wszystkim integralnie związane są partie improwizowane.

Zespół jest najdłużej istniejącym sextetem w historii polskiego jazzu.

Tytuł Chopin Genius Loci podkreśla niepowtarzalny fenomen muzyki Fryderyka Chopina, która jest artystycznym mianownikiem projektu.